Introducere

Misiunea Aframe Retreat este de a fi cea mai ospitalieră companie din lume. Lucrăm fără întrerupere pentru a oferi oaspeților noștri experiențe excepționale și așteptăm cu nerăbdare să vă întâmpinăm la locațiile noastre pentru a împărtăși cu dvs. lumina și căldura ospitalității noastre. Ne angajăm să oferim clienților cel mai înalt nivel de servicii, inclusiv asigurarea respectării confidențialității dvs. și protejarea datelor dvs. cu caracter personal. Prin prezenta declarație de confidențialitate („Declarație”), vă oferim detalii despre modul în care colectăm, utilizăm și divulgăm datele dvs. cu caracter personal. Prezenta Declarație se aplică Aframe Retreat., filialelor sale și tuturor unitatilor din cadrul portofoliului de mărci Aframe Retreat (denumite colectiv „Aframe Retreat“, „noi“ sau „pe noi“). Portofoliul nostru de mărci include Wolf 's Camp, Utilizând oricare dintre produsele sau serviciile noastre și/sau acceptând această Declarație, de exemplu în contextul înregistrării pentru oricare dintre produsele sau serviciile noastre, înțelegeți și confirmați că vom colecta și utiliza date cu caracter personal așa cum este descris în această Declarație. Rețineți faptul că prezenta Declarație nu se aplică prelucrării informațiilor cu caracter personal destinate și trimise unor terțe părți, inclusiv companiilor aeriene, agențiilor de închirieri auto și altor furnizori de servicii (agenții care organizează sau oferă pachete turistice, parteneri de marketing sau anumiți clienți profesioniști).

Colectarea datelor cu caracter personal – Generalități 

Tabelul de mai jos sintetizează categoriile de informații personale pe care le-am colectat în ultimele 12 luni, sursele acestor categorii de informații cu caracter personal, scopurile comerciale pentru care au fost colectate informațiile, categoriile de terțe părți cu care este posibil ca aceste informații să fi fost partajate, în măsura permisă de lege, și dacă informațiile au fost vândute unor terțe părți în scopuri comerciale în ultimele 12 luni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Am colectat următoarele categorii de informații personale în ultimele 12 luni:           Am obținut aceste informații personale din următoarele surse:                        Am colectat aceste date cu caracter personal în următoarele                scopuri comerciale:            Am partajat aceste date cu caracter personal cu următoarele categorii de terțe părți:          Aceste informații au fost vândute unei terțe părți în  ultimele 12 luni          
                            
 • Nume               
          
                 
 • Direct de la consumatori                    
 • De la partenerii terță parte, cum ar fi furnizorii de                     carduri de credit                    
 • De la companii de date demografice               
          
                              
 • Administrarea rezervărilor oaspeților                    
 • Trimiterea comunicărilor clienților cu privire la                     rezervările acestora                    
 • Administrarea calității de membru și a activității în                     programul de loialitate Wolf Badge                    
 • Asigurarea de servicii și asistență pentru clienți                    
 • Verificarea identității                    
 • Trimiterea comunicărilor de marketing prin poștă, prin                     e-mail și rețele de socializare                    
 • Efectuarea de analize pentru a oferi oaspeților oferte și                     conținut personalizate                    
 • Efectuarea de analize pentru îmbunătățirea                     operațiunilor de afaceri                    
 • Determinarea eligibilității clienților pentru tarife                     speciale sau promoționale                    
 • Procesarea plăților                    
 • Procesarea tranzacțiilor cu partenerii                    
 • Organizarea concursurilor și a tombolelor                    
 • Partajarea acestor date cu parteneri                   terți al Aframe Retreat.                
 • Detectarea și prevenirea fraudelor               
          
                            
 • Prestatorii de servicii care îndeplinesc sarcini în                     numele  Aframe Retreat               
                           
 • Parteneri Aframe retreat                            
 • Furnizorii de carduri de plată                    
 • Angajatorii, în conformitate cu contractele companiei                    
 • Entitățile care au convenit asupra unui program tarifar                     special cu  Aframe Retreat                    
 • Agențiile guvernamentale, în conformitate cu cerințele                     legale ale anumitor țări               
          
             Nu 


             
               
 • Date de contact (adresă poștală, adresă de e-mail,                     număr de telefon)               
          
                                  
 • Direct de la consumatori                    
 • De la partenerii terță parte, cum ar fi furnizorii de                     carduri de credit                    
 • De la companii de date demografice               
          
                                 
 • Administrarea rezervărilor oaspeților                    
 • Trimiterea comunicărilor clienților cu privire la                     rezervările acestora                    
 • Administrarea calității de membru și a activității în                     programul de loialitate Wolf s Badge                    
 • Asigurarea de servicii și asistență pentru clienți                    
 • Verificarea identității                    
 • Trimiterea comunicărilor de marketing prin poștă, prin                     e-mail și rețele de socializare                    
 • Efectuarea de analize pentru a oferi oaspeților oferte și                     conținut personalizate                    
 • Efectuarea de analize pentru îmbunătățirea                     operațiunilor de afaceri                    
 • Determinarea eligibilității clienților pentru tarife                     speciale sau promoționale                    
 • Procesarea plăților                    
 • Procesarea tranzacțiilor cu partenerii                    
 • Organizarea concursurilor și a tombolelor                    
 • Partajarea acestor date cu parteneri Aframe retreat             
 • Detectarea și prevenirea fraudelor               
          
                               
 • Prestatorii de servicii care îndeplinesc sarcini în                     numele  Aframe Retreat                    
 • Parteneri Aframe retreat                             
 • Societăți care emit carduri de plată și societăți de                     procesare a plăților                    
 • Angajatorii, în conformitate cu contractele companiei                    
 • Entitățile care au convenit asupra unui program tarifar                     special cu  Aframe Retreat                    
 • Platforma de rezervare a călătoriilor sau agentul de                     turism terț cu care un client a făcut o rezervare                    
 • Agențiile guvernamentale, în                     conformitate cu cerințele legale ale anumitor țări               
                         
              Nu          
                        
 • Telefon               
          
                 
 • Direct de la consumatori                    
 • Parteneri terți, cum ar fi furnizorii de carduri de                     credit sau platforme de rezervări                    
 • De la companii de date demografice               
          
                  
 • Administrarea rezervărilor oaspeților                    
 • Trimiterea comunicărilor clienților cu privire la                     rezervările acestora                    
 • Asigurarea de servicii și asistență pentru clienți                    
 • Verificarea identității                    
 • Trimiterea comunicărilor de marketing prin SMS                    
 • Procesarea tranzacțiilor cu partenerii                    
 • Partajarea acestor date cu parteneri Aframe retreat                     
 • Autentificarea contului mobil                    
 • Trimiterea de mesaje SMS legate de un serviciu                    
 • Detectarea și prevenirea fraudelor                    
 • Participarea la activitatea de vânzări destinată                     rezervărilor de grup, adunărilor și evenimentelor               
          
                         
 • Prestatorii de servicii care îndeplinesc sarcini în                     numele  Aframe Retreat                    
 • Parteneri Aframe retreat                          
 • Angajatorii, în conformitate cu contractele companiei și                     după cum permite legea                    
 • Platforma de rezervare a călătoriilor sau agentul de                     turism terț cu care un client a făcut o rezervare               
          
              Nu          
                  
 • Adresă de e-mail               
          
                 
 • Direct de la consumatori                    
 • Parteneri terți, cum ar fi furnizorii de carduri de                     credit sau platforme de rezervări                    
 • De la companii de date demografice               
          
                     
 • Administrarea rezervărilor oaspeților                    
 • Trimiterea comunicărilor clienților cu privire la                     rezervările acestora                    
 • Asigurarea de servicii și asistență pentru clienți                    
 • Verificarea identității                    
 • Trimiterea comunicărilor de marketing prin SMS                    
 • Procesarea tranzacțiilor cu partenerii                    
 • Partajarea acestor date cu parteneri Aframe retreat                      
 • Autentificarea contului mobil                    
 • Trimiterea de mesaje SMS legate de un serviciu                    
 • Detectarea și prevenirea fraudelor                    
 • Participarea la activitatea de vânzări destinată                     rezervărilor de grup, adunărilor și evenimentelor               
          
                           
 • Prestatorii de servicii care îndeplinesc sarcini în                     numele  Aframe Retreat                    
 • Parteneri Aframe retreat                             
 • Angajatorii, în conformitate cu contractele companiei și                     după cum permite legea                    
 • Platforma de rezervare a călătoriilor sau agentul de                     turism terț cu care un client a făcut o rezervare               
          
              Nu          
               
 • Adresa de domiciliu               
          
               
 • Direct de la consumatori                    
 • Parteneri terți, cum ar fi furnizorii de carduri de                     credit sau platforme de rezervări                    
 • De la companii de date demografice               
          
               
 • Administrarea rezervărilor oaspeților                    
 • Trimiterea comunicărilor clienților cu privire la                     rezervările acestora                    
 • Asigurarea de servicii și asistență pentru clienți                    
 • Verificarea identității                    
 • Trimiterea comunicărilor de marketing prin SMS                    
 • Procesarea tranzacțiilor cu partenerii                    
 • Partajarea acestor date cu parteneri Aframe retreat                         
 • Autentificarea contului mobil                    
 • Trimiterea de mesaje SMS legate de un serviciu                    
 • Detectarea și prevenirea fraudelor                    
 • Participarea la activitatea de vânzări destinată                     rezervărilor de grup, adunărilor și evenimentelor               
          
                            
 • Prestatorii de servicii care îndeplinesc sarcini în                     numele  Aframe Retreat                    
 • Parteneri Aframe retreat                            
 • Angajatorii, în conformitate cu contractele companiei și                     după cum permite legea                    
 • Platforma de rezervare a călătoriilor sau agentul de                     turism terț cu care un client a făcut o rezervare               
          
              Nu          
                    
 • Naționalitate               
          
               
 • Direct de la consumatori               
          
               
 • Respectarea legilor aplicabile care impun colectarea                     acestor informații în anumite jurisdicții               
          
                 
 • Agențiile guvernamentale, în conformitate cu cerințele                     legale ale anumitor țări               
          
              Nu          
                      
 • Data nașterii               
          
               
 • Direct de la consumatori               
          
               
 • Respectarea legilor aplicabile care impun colectarea                     acestor informații în anumite jurisdicții               
          
               
 • Agențiile guvernamentale, în conformitate cu cerințele                     legale ale anumitor țări               
          
              Nu          
                            
 • Genul               
          
                        
 • Direct de la consumatori               
          
                    
 • Respectarea legilor aplicabile care impun colectarea                     acestor informații în anumite jurisdicții               
          
                          
 • Agențiile guvernamentale, în conformitate cu cerințele                     legale ale anumitor țări               
          
              Nu          
                           
 • Informații despre cardul de plată               
          
               
 • Direct de la consumatori               
                         
                
 • Procesarea plăților                    
 • Detectarea și prevenirea fraudelor               
          
                       
 • Companii de procesare a plăților               
          
              Nu          
                    
 • Număr  Wolf s Badge               
          
                     
 • Direct de la membrii  detinători               
          
                
 • Administrarea rezervărilor oaspeților                    
 • Trimiterea comunicărilor clienților cu privire la                     rezervările acestora                    
 • Administrarea calității de membru și a activității în                     programul de loialitate  Wolf s Badge                    
 • Asigurarea de servicii și asistență pentru clienți                    
 • Verificarea contului                    
 • Trimiterea comunicărilor de marketing prin poștă, prin                     e-mail și rețele de socializare                    
 • Efectuarea de analize pentru a oferi oaspeților oferte și                     conținut personalizate                    
 • Efectuarea de analize pentru îmbunătățirea                     operațiunilor de afaceri                    
 • Determinarea eligibilității clienților pentru tarife                     speciale sau promoționale                    
 • Procesarea plăților                    
 • Procesarea tranzacțiilor cu partenerii                    
 • Organizarea concursurilor și a tombolelor                    
 • Partajarea acestor date cu parteneri Aframe retreat                          
 • Detectarea și prevenirea fraudelor               
          
          
 • Prestatorii de servicii care îndeplinesc sarcini în                     numele                                        
 •  Grand Vacations                    
 • Parteneri Aframe retreat                             
 • Angajatorii, în conformitate                     cu contractele companiei și după cum permite legea               
                         
              Nu

Aframe Retreat, nu colectează, dezvăluie sau vinde datele cu caracter personal ale minorilor sub vârsta de 16 fără permisiunea unui gardian sau părinte al unui minor. Atunci când căutați rezervări la locații pe un site web  sau în aplicație, este posibil să vi se solicite să furnizați vârsta oricăror oaspeți minori care se cazează. colectează aceste informații în scopul stabilirii tarifelor pentru camere, acolo unde este cazul, cum ar fi la o proprietate all-inclusive. Pentru rezidenții francezi: după cum se menționează în prezenta Declarație, este posibil să colectăm numărul dvs. de telefon pentru a efectua rezervări, trimite comunicări oaspeților cu privire la rezervările acestora, furniza servicii și asistență clienților, verifica identitatea, trimite comunicări de marketing prin SMS, procesa tranzacții cu partenerii, partaja date cu parteneri Aframe retreat, autentifica conturile mobile, trimite comunicări SMS legate de servicii, detecta și preveni frauda și participa la activitățile de vânzare și de rezervare dedicate grupurilor. Nu vom folosi numărul dvs. de telefon în scopuri de tele-marketing. Cu toate acestea, dacă doriți să vă înregistrați pe lista opoziției privind atragerea clientelei prin abordare telefonică directă, puteți face acest lucru la https://www.aframeretreat.com/formular-solicitare-%C8%99tergere-date
Colectarea datelor cu caracter personal – Notificare la punctul de colectare


 • Navigarea pe site-urile          Atunci când navigați pe un site web , colectăm următoarele      categorii de date cu caracter personal despre dvs., utilizate în      următoarele scopuri:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  Colectăm următoarele categorii de date cu caracter personal...                  Colectăm aceste informații cu scopul...               
                                             
  • Informații despre activitatea pe Internet sau orice altă                          rețea electronică, inclusiv informații despre interacțiunile                          dvs. cu aplicațiile sau reclamele distribuite pe site-urile                                              
                 
                                          
  • Pentru a vă prezenta publicitatea direcționată ca                          parte a eforturilor de marketing, inclusiv mass-media, e-mailul                          și mesageria instantanee (de exemplu, dacă ați căutat                          unități  în New York, atunci când vizitați un site non- ,                          vă putem posta o reclamă cu o astfel de unitate  aflată în                          New York)                         
  • Optimizarea aplicațiilor mobile și a site-urilor                          noastre web                         
  • Efectuarea de analize pentru îmbunătățirea                          operațiunilor de afaceri                    
                 
                                          
  • Adresă IP                    
                 
                        
  • Afișarea direcționată a anunțurilor în rețele                         
  • Optimizarea aplicațiilor mobile și a site-urilor                          noastre web                         
  • Efectuarea de analize pentru îmbunătățirea                          operațiunilor de afaceri                    
                 
                                        
  • ID sesiune                    
                 
                                        
  • Afișarea direcționată a anunțurilor în rețele                         
  • Optimizarea aplicațiilor mobile și a site-urilor                          noastre web                         
  • Efectuarea de analize pentru îmbunătățirea                          operațiunilor de afaceri                    
                 
                                        
  • Motor de rezervare                    
                 
                                         
  • Afișarea direcționată a anunțurilor în rețele                         
  • Sprijinirea eforturilor de marketing                         
  • Furnizarea de servicii clienților                         
  • Efectuarea de analize pentru îmbunătățirea                          operațiunilor de afaceri                    
                 
                                        
  • Dacă conturile dvs.  și Lyft sunt conectate                    
                 
                                         
  • Afișarea direcționată a anunțurilor în rețele                         
  • Sprijinirea eforturilor de marketing                         
  • Furnizarea de servicii clienților                         
  • Efectuarea de analize pentru îmbunătățirea                          operațiunilor de afaceri                    
                 
      Dacă sunteți membru  Wolf Badge și vă autentificați în      contul dvs. în timpul sesiunii de navigare, colectăm următoarele      informații despre dvs., care sunt utilizate în următoarele      scopuri:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
   Colectăm următoarele categorii de date cu caracter personal...                  Colectăm aceste informații cu scopul...               
                      
  • Informații despre activitatea pe Internet sau orice altă                          rețea electronică, inclusiv informații despre interacțiunile                          dvs. cu aplicațiile sau reclamele distribuite pe site-urile                                              
                 
                               
  • Pentru a vă prezenta publicitatea direcționată ca                          parte a eforturilor de marketing, inclusiv mass-media, e-mailul                          și mesageria instantanee (de exemplu, dacă ați căutat                          unități  în New York, atunci când vizitați un site non- ,                          vă putem posta o reclamă cu o astfel de unitate  aflată în                          New York)                         
  • Optimizarea aplicațiilor mobile și a site-urilor                          noastre web                         
  • Efectuarea de analize pentru îmbunătățirea                          operațiunilor de afaceri                    
                 
                                        
  • Adresă IP                    
                 
                             
  • Afișarea direcționată a anunțurilor în rețele                         
  • Optimizarea aplicațiilor mobile și a site-urilor                          noastre web                         
  • Efectuarea de analize pentru îmbunătățirea                          operațiunilor de afaceri                    
                 
                                   
  • ID sesiune                    
                 
                                     
  • Afișarea direcționată a anunțurilor în rețele                         
  • Optimizarea aplicațiilor mobile și a site-urilor                          noastre web                         
  • Efectuarea de analize pentru îmbunătățirea                          operațiunilor de afaceri                    
                 
                                          
  • Recenzii ale clienților și răspunsuri la sondaj                    
                 
                                     
  • Depanarea și rezolvarea problemelor întâlnite pe                          site-urile noastre web                         
  • Îmbunătățirea experienței clienților                    
                 
                                     
  • Comentarii în formă liberă                    
                 
                                        
  • Depanarea și rezolvarea problemelor întâlnite pe                          site-urile noastre web                         
  • Îmbunătățirea experienței clienților                    
                 
                                          
  • Adresă IP                    
                 
                                          
  • Afișarea direcționată a anunțurilor în rețele                         
  • Optimizarea aplicațiilor mobile și a site-urilor                          noastre web                         
  • Depanarea și rezolvarea problemelor întâlnite pe                          site-urile noastre web                         
  • Efectuarea de analize pentru îmbunătățirea                          operațiunilor de afaceri                    
                 
                                          
  • Număr  Wolf Badge                    
                 
                                           
  • Sprijinirea eforturilor de marketing                         
  • Furnizarea de servicii clienților                         
  • Depanarea și rezolvarea problemelor întâlnite pe                          site-urile noastre web                    
                 
                                      
  • Nivel  Wolf Badge                    
                 
                                            
  • Sprijinirea eforturilor de marketing                         
  • Furnizarea de servicii clienților                         
  • Depanarea și rezolvarea problemelor întâlnite pe                          site-urile noastre web                    
                 
            
 • Efectuarea unei rezervari          Când efectuați o rezervare la o unitate , colectăm următoarele      categorii de date cu caracter personal despre dvs., care sunt      utilizate în următoarele scopuri:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  Colectăm următoarele categorii de date cu caracter personal...                                  Colectăm aceste informații cu scopul...               
                                             
  • Nume                    
                 
                                     
  • Pentru a căuta și verifica rezervarea dvs.                         
  • Pentru a onora rezervarea dvs.                         
  • Pentru a vă trimite comunicări despre rezervarea dvs.                         
  • Pentru a vă trimite comunicări de marketing prin e-mail                          și prin poștă                         
  • Pentru a efectua analize și a vă transmite oferte și                          conținut personalizate                         
  • Efectuarea de analize pentru îmbunătățirea                          operațiunilor de afaceri                         
  • Pentru a stabili eligibilitatea dvs. pentru tarife                          speciale sau promoționale                         
  • Procesarea plăților                         
  • Procesarea tranzacțiilor cu partenerii                         
  • Pentru partajarea acestor date cu parteneri Aframe retreat                  
  • Optimizarea aplicațiilor mobile și a site-urilor                          noastre web                         
  • Detectarea și prevenirea fraudelor                    
                 
                                          
  • Alte nume                    
                 
                                       
  • Pentru a onora rezervarea dvs.                    
                 
                                         
  • Număr  Wolf Badge                    
                 
                                          
  • Pentru a căuta și verifica rezervarea dvs. și contul                          dvs.  Wolf Badge                         
  • Pentru a vă administra calitatea de membru  Wolf Badge                    
                 
                                           
  • Număr telefon                    
                 
                                            
  • Pentru a vă trimite mesaje text cu privire la serviciile                          de care aveți nevoie în timpul sejurului                         
  • Pentru a efectua analize și a vă transmite oferte și                          conținut personalizate                         
  • Efectuarea de analize pentru îmbunătățirea                          operațiunilor de afaceri                         
  • Procesarea tranzacțiilor cu partenerii                         
  • Pentru partajarea acestor date cu parteneri Aframe retreat          
  • Detectarea și prevenirea fraudelor                    
                 
                                              
  • Adresă                    
                 
                                           
  • Pentru a onora rezervarea dvs.                         
  • Pentru a vă trimite comunicări despre rezervarea dvs.                         
  • Pentru a vă trimite comunicări de marketing                         
  • Pentru a efectua analize și a vă transmite oferte și                          conținut personalizate                         
  • Efectuarea de analize pentru îmbunătățirea                          operațiunilor de afaceri                         
  • Procesarea plăților                         
  • Procesarea tranzacțiilor cu partenerii                         
  • Pentru partajarea acestor date cu parteneri Aframe retreat              
  • Detectarea și prevenirea fraudelor                    
                 
                                             
  • Tipul adresei (de acasă/de serviciu)                    
                 
                                    
  • Pentru a efectua analize și                          a vă transmite oferte și conținut personalizate                    
                                      
                                             
  • Adresă de e-mail                    
                 
                                 
  • Pentru a căuta și verifica rezervarea dvs. și contul                          dvs.  Wolf Badge                         
  • Pentru a asocia rezervarea dvs. cu contul dvs.  Wolf                          Badge                         
  • Pentru a vă trimite comunicări despre rezervarea dvs.                         
  • Pentru a vă trimite comunicări de marketing                         
  • Pentru a efectua analize și a vă transmite oferte și                          conținut personalizate                         
  • Efectuarea de analize pentru îmbunătățirea                          operațiunilor de afaceri                         
  • Pentru a stabili eligibilitatea dvs. pentru tarife                          speciale sau promoționale                         
  • Procesarea tranzacțiilor cu partenerii                         
  • Pentru partajarea acestor date cu parteneri Aframe retreat                                 
  • Detectarea și prevenirea fraudelor                    
                 
                                  
  • Limba preferată                    
                 
                                   
  • Pentru a vă oferi o experiență de calitate superioară                         
  • Pentru a vă trimite comunicări despre rezervarea dvs.                         
  • Pentru a vă trimite comunicări de marketing                         
  • Pentru a efectua analize și a vă transmite oferte și                          conținut personalizate                         
  • Pentru partajarea acestor date cu parteneri Aframe retreat                         
                 
                                   
  • Informații despre cardul de plată                    
                 
                                  
  • Procesarea plăților                         
  • Detectarea și prevenirea fraudelor                    
                 
                               
  • Preferințe pentru cameră                    
                 
                              
  • Pentru a onora rezervarea dvs.                         
  • Pentru a personaliza experiența dvs.                         
  • Pentru a efectua analize și a vă transmite oferte și                          conținut personalizate                         
  • Efectuarea de analize pentru îmbunătățirea                          operațiunilor de afaceri                    
                 
                                       
  • Denumirea și numărul societății                    
                 
                                   
  • Pentru a onora rezervarea dvs.                         
  • Pentru a stabili eligibilitatea dvs. pentru tarife                          speciale sau promoționale                    
                 
                                     
  • Denumirea și numărul agenției de turism                    
                 
                                  
  • Pentru a onora rezervarea dvs.                         
  • Pentru a stabili eligibilitatea dvs. pentru tarife                          speciale sau promoționale                         
  • Pentru a calcula comisioanele                    
                 
                                         
  • Denumirea și numărul partenerului companiei aeriene                    
                 
                                     
  • Pentru a vă acorda puncte de credit dacă participați                          la un program de loialitate al companiilor aeriene                    
                 
            
 • Înscrierea în programul  Wolf Badge     Când vă înscrieți în  Wolf Badge, colectăm următoarele      categorii de date cu caracter personal despre dvs., care sunt      utilizate în următoarele scopuri:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  Colectăm următoarele categorii de date cu caracter     personal...                                  Colectăm aceste informații cu scopul...               
                                           
  • Nume                    
                 
                            
  • Pentru a administra calitatea dvs. de membru în                          programul de loialitate  Wolf Badge                         
  • Pentru a verifica contul dvs.  Wolf Badge                         
  • Pentru a vă trimite comunicări referitoare la  Wolf                          Badge                         
  • Pentru a vă trimite comunicări de marketing                         
  • Pentru a efectua analize și a vă transmite oferte și                          conținut personalizate                         
  • Efectuarea de analize pentru îmbunătățirea                          operațiunilor de afaceri                         
  • Pentru a stabili eligibilitatea dvs. pentru tarife                          speciale sau promoționale                         
  • Procesarea plăților                         
  • Pentru a procesa tranzacții cu partenerii afiliați                          Wolf Badge (cum ar fi Points.com și Lyft)                         
  • Pentru  partajarea acestor date cu parteneri Aframe retreat          
  • Detectarea și prevenirea fraudelor                    
                 
                                       
  • Număr telefon                    
                 
                                  
  • Pentru a administra calitatea dvs. de membru în                          programul de loialitate  Wolf Badge                         
  • Pentru a verifica contul dvs.  Wolf Badge                         
  • Pentru a vă trimite mesaje textuale cu privire la                          serviciile necesare oferite în timpul sejurului dvs. la                          unitățile                                                   
  • Pentru a efectua analize și a vă transmite oferte și                          conținut personalizate                         
  • Efectuarea de analize pentru îmbunătățirea                          operațiunilor de afaceri                         
  • Procesarea tranzacțiilor cu partenerii                         
  • Pentru partajarea acestor date cu parteneri Aframe retreat                                 
  • Detectarea și prevenirea fraudelor                    
                 
                                      
  • Adrese                    
                 
                                 
  • Pentru a administra calitatea dvs. de membru în                          programul de loialitate  Wolf Badge                         
  • Pentru a verifica contul dvs.  Wolf Badge                         
  • Pentru a vă trimite comunicări referitoare la  Wolf                          Badge                         
  • Pentru a vă trimite comunicări de marketing                         
  • Pentru a efectua analize și a vă transmite oferte și                          conținut personalizate                         
  • Efectuarea de analize pentru îmbunătățirea                          operațiunilor de afaceri                         
  • Pentru a stabili eligibilitatea dvs. pentru tarife                          speciale sau promoționale                         
  • Procesarea tranzacțiilor cu partenerii                         
  • Detectarea și prevenirea fraudelor                    
                 
                                        
  • Adrese de e-mail                    
                 
                                
  • Pentru a administra calitatea dvs. de membru în                          programul de loialitate  Wolf Badge                         
  • Pentru a verifica contul dvs.  Wolf Badge                         
  • Pentru a vă trimite comunicări referitoare la  Wolf                          Badge                         
  • Pentru a vă trimite comunicări de marketing                         
  • Pentru a efectua analize și a vă transmite oferte și                          conținut personalizate                         
  • Efectuarea de analize pentru îmbunătățirea                          operațiunilor de afaceri                         
  • Pentru a stabili eligibilitatea dvs. pentru tarife                          speciale sau promoționale                         
  • Procesarea tranzacțiilor cu partenerii                         
  • Detectarea și prevenirea fraudelor                    
                 
                                  
  • Limba preferată                    
                 
                                      
  • Pentru a vă oferi o experiență de calitate superioară                         
  • Pentru a vă trimite comunicări referitoare la  Wolf                          Badge                         
  • Pentru a vă trimite comunicări de marketing                    
                 
                                      
  • Informații despre cardul de plată                    
                 
                                     
  • Procesarea plăților                    
                 
                                             
  • Preferințe pentru cameră                    
                 
                                  
  • Pentru a onora rezervările dvs.                         
  • Pentru a efectua analize și a vă transmite oferte și                          conținut personalizate                         
  • Efectuarea de analize pentru îmbunătățirea                          operațiunilor de afaceri                    
                 
                                        
  • Denumirea și numărul societății                    
                 
                          
  • Pentru a onora rezervarea dvs.                         
  • Pentru a stabili eligibilitatea dvs. pentru tarife                          speciale sau promoționale                    
                 
                                   
  • Denumirea și numărul agenției de turism                    
                 
                      
  • Pentru a onora rezervarea dvs.                         
  • Pentru a stabili eligibilitatea dvs. pentru tarife                          speciale sau promoționale                         
  • Pentru a calcula comisioanele                    
                 
                                    
  • Denumirea și numărul partenerului companiei aeriene                    
                 
                                 
  • Pentru a vă acorda puncte de credit dacă participați                          la un program de loialitate al companiilor aeriene                    
                 
                                              
  • Preferințe Extras                    
                 
                                
  • Pentru a vă oferi o experiență de calitate superioară                    
                 
                                     
  • Preferințe pentru abonamente prin e-mail                    
                 
                                        
  • Pentru a vă trimite comunicările pe care doriți să le                          primiți                    
                 
                                      
  • Preferințe de dezabonare                    
                 
                                     
  • Pentru a vă trimite comunicările pe care doriți să le                          primiți                    
                 
            
 • Cazarea la o unitate          Când vă cazați la o unitate , este posibil să colectăm      următoarele categorii de date personale despre dvs., utilizate în      următoarele scopuri:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    Colectăm următoarele categorii de date cu caracter personal...                  Colectăm aceste informații cu scopul...               
                                    
  • Nume                    
                 
                                      
  • Pentru a verifica rezervarea dvs.                    
                 
                                             
  • Informații despre cardul de plată                    
                 
                                          
  • Pentru a efectua plata rezervării dvs.                    
                 
                                 
  • Nume oaspeți suplimentari                    
                 
                                   
  • Pentru a onora rezervarea dvs.                    
                 
                                       
  • Informații despre pașaport                    
                 
                                   
  • Respectarea legilor aplicabile care impun colectarea                          acestor informații în anumite jurisdicții                    
                 
                                      
  • Adresă                    
                 
                  
  • Respectarea legilor aplicabile care impun colectarea                          acestor informații în anumite jurisdicții                    
                 
                                    
  • Naționalitate                    
                 
                                           
  • Respectarea legilor aplicabile care impun colectarea                          acestor informații în anumite jurisdicții                    
                 
                                         
  • Data nașterii                    
                 
                              
  • Respectarea legilor aplicabile care impun colectarea                          acestor informații în anumite jurisdicții                    
                 
                                            
  • Genul                    
                 
                                
  • Respectarea legilor aplicabile care impun colectarea                          acestor informații în anumite jurisdicții                    
                 
                                   
  • Număr  Wolf Badge                    
                 
                              
  • Pentru a căuta și verifica rezervarea dvs. și contul                          dvs.  Wolf Badge                         
  • Pentru a vă administra calitatea de membru  Wolf Badge                    
                 
                                             
  • Număr client fidel al companiei aeriene                    
                 
                                    
  • Pentru a facilita acordarea punctelor de loialitate                    
                 
                                          
  • Adresă de e-mail                    
                 
                                        
  • Pentru a trimite facturi după încheierea sejurului                    
                 
            
 • Cazare electronică (E-Check In)     Atunci când optați pentru cazarea electronică, colectăm      următoarele categorii de date cu caracter personal despre dvs.,      utilizate în următoarele scopuri:                                                                                                                                                                                                                             
     Colectăm următoarele categorii de date cu caracter personal...                Colectăm aceste informații cu scopul...               
                                         
  • Informații despre cardul de plată                    
                 
                                              
  • Pentru a efectua plata rezervării dvs.                    
                 
                                    
  • Selectarea și alocarea camerelor                    
                 
                                     
  • Pentru a onora rezervarea dvs.                    
                 
                                         
  • Ora sosirii                    
                 
                                     
  • Pentru a onora rezervarea dvs.                         
  • Pentru a personaliza experiența dvs.                         
  • Servicii cu clienții                    
                 
            
 • Cheie digitală     Când utilizați o cheie digitală, colectăm următoarele      categorii de date cu caracter personal despre dvs., utilizate în      următoarele scopuri:                                                                                                                                                                                                                                                                             
    Colectăm următoarele categorii de date cu caracter personal...                   Colectăm aceste informații cu scopul...               
                      
  • Informații despre cardul de plată                    
                 
                                 
  • Pentru a efectua plata rezervării dvs.                           
                                          
  • Selectarea și alocarea camerelor                    
                 
                                              
  • Pentru a onora rezervarea                          dvs.                          
                                              
  • Ora sosirii                    
                 
                                            
  • Pentru a onora rezervarea dvs.                    
                 
                                         
  • Informații exacte privind geolocalizarea                    
                 
                                
  • Pentru a vă permite accesul în spațiul de cazare și                          facilitățile hotelului                         
  • Pentru a administra cererile de partajare a cheilor                          digitale                    
                 
            
 • Asistență pentru oaspeți     Atunci când contactați Serviciul de asistență pentru oaspeți,      colectăm următoarele categorii de date cu caracter personal despre      dvs., utilizate în următoarele scopuri:                                                                                                                                                                                                                                                                             
  Colectăm următoarele categorii de date cu caracter                     personal...                  Colectăm aceste informații cu scopul...               
                                            
  • Nume                    
                 
                                       
  • Pentru a vă verifica identitatea                         
  • Pentru a permite căutarea de informații în evidențele                          noastre despre șederile dvs. anterioare și calitatea de membru                          al programului de loialitate  Wolf Badge                         
  • Pentru a corecta deficiențele serviciului                    
                 
                                              
  • Adresă                    
                 
                                              
  • Pentru a vă verifica identitatea                    
                 
                                      
  • Număr telefon                    
                 
                                         
  • Pentru a vă verifica identitatea                    
                 
                                       
  • Descrierea reclamației sau solicitării dvs.                    
                 
                                      
  • Pentru a răspunde reclamației dvs.                         
  • Efectuarea de analize pentru îmbunătățirea                          operațiunilor de afaceri                    
                 
       Anunțuri bazate pe analize și categorii de interese

Colaborăm cu anumiți furnizori de servicii terți pentru a colecta informații pentru analize, audituri, cercetare și raportare.  Aceste terțe părți pot utiliza jurnale de server, semnalizatoare web, etichete, pixeli și tehnologii similare și seta și accesa module cookie pe computerul dvs. sau alt dispozitiv. În special, utilizăm Yahoo Analytics pentru a ne ajuta să înțelegem modul în care clienții noștri utilizează site-urile noastre web. Puteți afla mai multe despre modul în care Yahoo utilizează datele dvs. cu caracter personal și puteți renunța la utilizarea modulelor cookie de la Yahoo Analytics în browserele web. De asemenea, utilizăm FullStory. Serviciul de analiză FullStory utilizează hărți termice și înregistrează mișcările mouse-ului, clicurile, scroll-urile și apăsările de taste în timpul utilizării site-ului nostru. Aceste informații ne ajută să identificăm și să remediem problemele tehnice și să înțelegem utilizarea serviciilor noastre, ceea ce ne permite să îmbunătățim serviciile pe care vi le furnizăm. Puteți dezactiva utilizarea FullStory. De asemenea, colaborăm cu 24/7 care găzduiește platforma noastră de chat. 24/7 utilizează etichetele de pe site-urile web pentru a determina și activa chat-ul predictiv și pentru a permite agentului de chat să înțeleagă pe ce pagină se află clientul, astfel încât agentul să-i poată oferi asistență. De asemenea, colaborăm cu terțe părți pentru a furniza servicii de publicitate direcționate pe baza activităților dvs., derulate de-a lungul timpului, în mediul online pe site-uri web, prin aplicații mobile și alte dispozitive (denumite în mod curent „publicitate bazată pe interese”). Partenerii noștri de publicitate pot colecta informații despre activitățile dvs. ce privesc Serviciile noastre desfășurate prin intermediul dispozitivul dvs. actual și le pot combina cu informații despre activitățile dvs. de pe alte site-uri web, aplicații mobile și dispozitive. Aceștia pot colecta astfel de informații folosind jurnale de server, module cookie, semnalizatoare web, etichete, pixeli, ID-uri de publicitate mobilă (cum ar fi module cookie sau ID-ul de publicitate Facebook sau Google), legături între dispozitive și tehnologii similare. De exemplu, partenerii noștri de publicitate pot utiliza faptul că ați vizitat site-ul nostru pentru a vă direcționa publicitate pe alte site-uri web și aplicații mobile de pe dispozitivul dvs. curent sau alte dispozitive pe care le utilizați. Aceștia pot asocia browser-ele sau dispozitivele dvs. dacă vă conectați la același serviciu de pe mai multe dispozitive sau dacă dispozitivele dvs. au atribute similare care susțin deducția că sunt folosite de aceeași persoană sau în cadrul aceleași locații. Acest fapt înseamnă că informațiile despre activitatea dvs. pe site-uri web sau aplicații din browser-ul sau dispozitivul dvs. pot fi combinate și utilizate cu informații de pe alte browser-e sau dispozitive. Puteți renunța la publicitatea bazată pe interese în browser-ele web și aplicațiile mobile de pe browser-ul sau dispozitivul dvs. actual, urmând instrucțiunile de mai jos. Pentru mai multe informații despre publicitatea bazată pe interese și conectarea mai multor dispozitive, vă rugăm să vizitați site-ul Network Advertising Initiative („NAI”) și site-ul Digital Advertising Alliance („DAA”). Respectăm principiile DAA privind publicitatea bazată pe interese, oferindu-vă o notificare, transparență și un control sporit al practicilor noastre de marketing digital, așa cum sunt menționate în http://www.aboutads.info/principles/. Puteți renunța la publicitatea bazată pe interese și conectarea mai multor dispozitive în browserele web și aplicațiile mobile de pe browserul sau dispozitivul dvs. actual, urmând instrucțiunile de mai jos.

  

 • Dezabonarea din browserele      web. Pentru a renunța din browser-ele web, vizitați      http://optout.aboutads.info/     și http://optout.networkadvertising.org.      Pentru o păstrare mai bună a opțiunilor pe care le faceți în      pagina WebChoice a DAA, puteți instala extensia „Protect My      Choices” a DAA, disponibilă la adresa      http://www.aboutads.info/PMC.     
 • Dezabonare de la aplicația mobilă. Pentru      a vă dezabona de la aplicațiile mobile, puteți ajusta      preferințele de publicitate de pe dispozitivul dvs. mobil (de      exemplu, în iOS, accesați Setări > Confidențialitate >      Publicitate > Limită urmărire anunțuri și în Android,      vizitați Setări > Google > Reclame > Dezabonare de la      reclamele bazate pe interese). De asemenea, puteți renunța la      companiile care participă la instrumentul Digital Advertising      Alliance's AppChoices descărcând      aplicația și urmând instrucțiunile. Pentru mai multe      informații despre renunțarea la dispozitivele mobile, consultați      aici.

Vă rugăm să rețineți că opțiunile descrise mai sus se vor aplica numai browser-ului sau dispozitivului de pe care renunțați și, prin urmare, va trebui să renunțați separat reefectuând procedura de pe toate browser-ele și dispozitivele dvs. Dacă ștergeți sau resetați modulele cookie sau identificatorii de publicitate mobilă, schimbați browser-ele (inclusiv actualizarea anumitor browser-e) sau utilizați un alt dispozitiv, este posibil ca modulele cookie sau instrumentele de renunțare să nu mai funcționeze și va trebui să renunțați la acestea din nou. Nu răspundem la semnale de tipul Do Not Track (a nu se urmări) în acest moment. 

Modificarea și accesarea datelor dvs. personale

Dacă sunteți membru  Wolf Badge, puteți revizui și actualiza în orice moment informațiile pe care ni le-ați furnizat în momentul înscrierii prin autentificarea pe profilul dvs.  Wolf Badge. În măsura în care legea o impune, puteți solicita să vă informăm cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem în legătură cu dvs. și, după caz, să vă retrageți acordul pentru anumite activități de prelucrare a datelor și/sau să solicitați actualizarea, corectarea, ștergerea și/sau oprirea prelucrării informațiilor dvs. personale. Vom face toate actualizările și modificările necesare în termenul stabilit de legea aplicabilă și conform legii. Atunci când ne este permis prin lege, este posibil să percepem o taxă corespunzătoare pentru acoperirea costurilor de răspuns la solicitare. Aceste solicitări pot fi trimise prin accesarea Portalului pentru invocarea drepturilor deținătorilor de date (Data Subject Rights Requests Portal) la datarights..com sau în scris la adresa DataProtectionOffice@.com sau către  Data Protection Officer, 7930 Jones Branch Drive, McLean, VA 22102, SUA. De asemenea, în anumite circumstanțe, în funcție de legislația aplicabilă, ne puteți solicita să încetăm transmiterea informațiilor personale despre dumneavoastră către partenerii noștri de afaceri sau puteți solicita ca  să înceteze utilizarea informațiilor personale despre dumneavoastră, scriindu-ne la adresa de e-mail sau adresa poștală de mai sus. Vom onora aceste solicitări în conformitate cu legislația aplicabilă. 
Drepturile consumatorilor din California


 • Dreptul de a cunoaște, șterge și renunța la      vânzarea datelor cu caracter personal     The California Consumer Privacy Act (Legea privind      confidențialitatea consumatorilor din California) „CCPA” acordă      consumatorilor din California (1) dreptul de a cunoaște ce date cu      caracter personal colectăm, utilizăm, dezvăluim și/sau vindem;      (2) dreptul de a putea solicita ștergerea datelor cu caracter      personal ale acestora; și (3) dreptul de a putea solicita să      încetăm vânzarea datelor cu caracter personal ale acestora.     Dacă doriți informații despre informațiile cu caracter      personal pe care le colectăm, dezvăluim și/sau vindem despre dvs.      sau dacă doriți să faceți o solicitare pentru ca noi să ștergem      sau să încetăm vânzarea informațiilor dvs. cu caracter      personal, vă rugăm să vizitați site-ul nostru web la      datarights..com     sau să faceți clic pe linkul „Solicitări de date cu caracter      personal” din partea de jos a oricărui site web  pentru a trimite      solicitarea dvs. De asemenea, puteți suna la numărul nostru de      telefon gratuit: (800) 413-7470, puteți trimite un e-mail către      Biroul pentru protecția datelor („DPO”) la      DataProtectionOffice@.com, puteți trimite o scrisoare către Biroul      pentru protecția datelor la 7930 Jones Branch Drive, McLean,      Virginia, SUA 22102, sau puteți completa un formular pe hârtie      disponibil de la recepția oricăruia dintre hotelurile noastre. Pe      lângă aceste metode, consumatorii din California ne pot solicita      să nu mai vindem informațiile lor cu caracter personal prin      completarea      unui formular de solicitare pentru datele cu caracter personal.     Atunci când DPO primește solicitarea dvs., DPO va verifica mai      întâi identitatea dvs. Dacă sunteți membru  Wolf Badge, DPO vă      va verifica identitatea solicitându-vă să furnizați numele,      numărul de cont  Wolf Badge și adresa de e-mail și numărul de      telefon asociate contului dvs.  Wolf Badge. Dacă nu sunteți membru       Wolf Badge, DPO vă va verifica identitatea solicitându-vă să      furnizați numele dvs., numărul de confirmare de la unul dintre      sejururile dvs. petrecut la o unitate  și adresa de e-mail asociată      sejurului respectiv. După ce DPO a verificat identitatea dvs., DPO      va onora cu promptitudine solicitarea dvs.     Dacă doriți, puteți desemna un agent autorizat, pentru a face      o solicitare în numele dvs. Pentru a desemna un agent autorizat, vă      rugăm să depuneți un ordin emis de o instanță judecătorească,      un document depus de un avocat autorizat sau un document oficial      certificat conform emis de o agenție guvernamentală oficială.     Dacă doriți să renunțați la vânzarea datelor dvs. cu      caracter personal, puteți face acest lucru făcând clic pe      bannerul care apare pe orice site web  atunci când accesați      site-ul respectiv de pe o adresă IP care are legătură cu      California sau vizitând site-ul nostru web la datarights..com     sau făcând clic pe linkul „Solicitări de date cu caracter      personal” din partea de jos a oricărui site web  pentru a trimite      solicitarea dvs. Vă rugăm să rețineți că atunci când      renunțați la modulele cookie, etichetele și pixelii, renunțarea      se referă numai la dispozitivul și browserul pe care le utilizați      atunci când renunțați. Dacă doriți să renunțați la alte      dispozitive sau browsere, trebuie să renunțați din nou atunci      când utilizați aceste dispozitive sau browsere.     
 • Datele cu caracter personal sensibile     Limităm utilizarea datelor dvs. cu caracter personal la      utilizarea necesară pentru a furniza servicii așteptate în mod      rezonabil sau conform legii.     
 • Dezvăluirea în cazul marketingului direct     Consumatorii din California pot solicita, de asemenea, informații      despre dezvăluirile noastre din anumite categorii de date cu      caracter personal către terțe părți pentru scopurile lor de      marketing direct. Astfel de solicitări trebuie să fie trimise la      una dintre următoarele adrese: CA_Privacy@.com sau      DataProtectionOffice@.com, trimiteți o scrisoare către Data      Protection Office 7930 Jones Branch Drive, McLean, Virginia, SUA      22102. În termen de treizeci de zile de la primirea unei astfel de      solicitări, vom trimite o listă cu categoriile de date personale      furnizate terțelor părți pentru a le utiliza în scopuri de      marketing pe parcursul anului calendaristic imediat următor, precum      și numele și adresele acestor terțe părți. Această solicitare      poate fi efectuată o singură dată pe an. Ne rezervăm dreptul de      a nu răspunde la solicitări trimise adreselor altele decât      adresele specificate în acest paragraf.     
 • Dreptul la nediscriminare     CCPA interzice unei companii să trateze diferit un consumator      atunci când acesta și-a exercitat un drept conferit de către      CCPA. Sunteți binevenit să vă exercitați drepturile în      conformitate cu CCPA și nu veți fi discriminat pentru acest fapte.     
 • Notificare privind stimulentele financiare      nu oferă niciun stimulent financiar pentru colectarea, vânzarea      sau ștergerea datelor cu caracter personal. După cum este      menționat în prezenta Declarație,  colectează în principal date      cu caracter personal de la oaspeți pentru a onora rezervările      oaspeților și de la membrii Wolf Badge, pentru a opera programul      de loialitate  Wolf Badge.  colectează, de asemenea, date cu      caracter personal în scopuri de marketing și în alte scopuri      permise de legislația aplicabilă.     Conform Termenelor      și condițiilor  Wolf Badge, membrii  Wolf Badge au      posibilitatea de a acumula puncte și de a accesa tarife reduse.      Capacitatea de a acumula puncte și de a accesa tarife reduse nu      este direct legată de valoarea oferită afacerii de datele      membrilor.     
 • Eliminarea conținutului     Dacă sunteți locuitor al Californiei cu vârsta sub 18 ani și      utilizator înregistrat al oricărui site în care este publicată      această politică, Codul de afaceri și profesional al Californiei      Secțiunea 22581 vă permite să solicitați și să obțineți      acordul pentru îndepărtarea conținutului sau a informațiilor pe      care le-ați făcut publice. Pentru a face o astfel de solicitare      trimiteți un e-mail cu o descriere detaliată a conținutul sau      informațiilor respective la adresa CA_Privacy@.com. Țineți cont      de faptul că o astfel de solicitare nu asigură îndepărtarea      completă sau comprehensivă a conținutului și a informațiilor pe      care le-ați publicat și că pot exista circumstanțe în care      legea nu impune sau nu permite îndepărtarea, chiar dacă aceasta a      fost solicitată.

Drepturile consumatorilor din Nevada

 •      
 • Dreptul de a refuza vânzarea datelor cu caracter      personal     Dacă sunteți rezident al Nevada, puteți solicita să încetăm      vânzarea anumitor categorii de date cu caracter personal pe care le      colectăm. Pentru a trimite o solicitare, vizitați site-ul nostru      web la aframeretreat.com      sau faceți clic pe linkul „Solicitări de date cu caracter      personal” din partea de jos a oricărui site web  pentru a trimite      solicitarea. De asemenea, puteți suna la numărul nostru de telefon      0728833880, puteți trimite un e-mail către Biroul pentru protecția      datelor („DPO”) la dpo@aframeretreat.com, puteți trimite o      scrisoare către Biroul pentru protecția datelor la Sibiu, Racovta      In Balti 229, . Atunci când DTO primește solicitarea dvs., DTO vă      va verifica mai întâi identitatea. Dacă sunteți membru  Wolf      Badge, DPO vă va verifica identitatea solicitându-vă să vă      furnizați numele, numărul de cont  Wolf Badge, adresa de e-mail și      numărul de telefon asociate contului dvs.  Wolf Badge. Dacă nu      sunteți membru  Wolf Badge, DPO vă va verifica identitatea      solicitându-vă să vă furnizați numele, numărul de confirmare      de la unul dintre sejururile dvs. la o proprietate  și adresa de      e-mail asociată cu sejurul respectiv. După ce DTO vă va verifica      identitatea, DTO vă va îndeplini cu promptitudine solicitarea.


Modul în care protejăm datele cu caracter personal

Luăm măsuri rezonabile pentru: (i) a proteja datele cu caracter personal de accesul neautorizat, de dezvăluire sau de distrugere, și (ii) a păstra datele cu caracter personal precise și actualizate după caz. Aframe Retreat are un serviciu externalizat contractat cu o echipă solidă de profesioniști dedicați în domeniul securității informațiilor care sunt responsabili pentru gestionarea programului de securitate . Această echipă este responsabilă (printre altele) pentru monitorizarea sistemelor noastre pentru potențiale intruziuni, pentru reacția la incidente potențiale, pentru susținerea securității informațiilor la nivel de proprietate, pentru revizuirea și actualizarea regulată a controalelor de securitate pe care  le utilizează pentru a proteja datele și pentru a oferi instruire în programul de securitate a informațiilor . Cerem furnizorilor de servicii cu care partajăm date cu caracter personal să facă eforturi rezonabile pentru a păstra confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal.


Nu vă vom solicita niciodată să ne trimiteți date cu caracter personal confidențiale sau informații despre cardul de plată prin e-mail sau mesaj text. În cazul unui incident de securitate, va notifica autoritățile de reglementare și/sau consumatorii, în conformitate cu legile și reglementările aplicabile.
Divulgarea în conformitate cu obligațiile legale sau pentru a proteja siguranța și securitatea persoanelor și a bunurilor

Aframe Retreat va divulga datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale. Exemple de astfel de divulgări includ situațiile în care țările solicită ca  să colecteze date cu caracter personal despre vizitatorii unităților din țara respectivă, atunci când o instituție judiciară citează în mod valabil  și când o parte civilă depune o cerere legală de investigare a .  poate alege să partajeze datele cu caracter personal cu instituțiile judiciare sau cu alte persoane, după caz, pentru a proteja siguranța persoanelor și a bunurilor, pentru a obține despăgubiri sau pentru a limita daunele pe care le-am putea suferi și pentru a reacționa în cazul unei situații de urgență.

Comunicări de marketing - Alegeri

Dorim să vă atragem atenția asupra produselor fantastice pe care le oferim! În acest scop, vă putem trimite comunicări prin poștă, mesaje text, notificări push, alerte în aplicație, e-mail și rețele de socializare. Dacă sunteți membru  Wolf Badge, puteți schimba modul în care primiți comunicate de la noi. Conectați-vă la contul dvs. online și administrați-vă abonamentele, scrieți-ne (incluzând adresa dvs. de e-mail) la adresa  dpo@aframeretreat.com Dacă preferați să nu mai primiți materiale publicitare prin e-mail, puteți opta pentru dezabonare folosind funcția de dezabonare din oricare e-mail pe care îl primiți de la noi sau făcând clic pe acest link: ..........................................................................., scriindu-ne (și incluzând adresa dvs. de e-mail) către Responsabilul pentru protecția datelor de la , Sibiu, Racovita, In Balti 229, sau trimițându-ne un e-mail la dpo@aframeretreat.com. Poate dura până la zece zile lucrătoare pentru ca solicitările de dezabonare să intre în vigoare. Pentru a vă dezabona de la mesajele text, comunicați la recepția hotelului faptul că nu mai doriți să primiți mesaje text din partea hotelului nostru sau răspundeți la mesaj cu textul „STOP”. Puteți controla dacă aplicațiile noastre pentru mobil vă trimit notificări, prin schimbarea setărilor pentru notificări pe dispozitivul dvs. mobil. Dacă vă transmitem mesaje în aplicație, vom permite controlul acestora prin setările aplicațiilor noastre.
Transferuri internaționale de informații personale

În calitate de companie multinațională, oferim aceeași calitate a serviciilor , indiferent unde vă aflați: în San Francisco, la Londra sau la Tokio. Pentru a oferi acest serviciu, sunteți de acord să transmitem datele dumneavoastră personale membrilor portofoliului de mărci , furnizorilor noștri de servicii și altor terți care pot avea sediul în alte țări decât cea în care vă aflați dumneavoastră. Când vă aflați pe o proprietate din afara Statelor Unite, administratorul de date pentru acea proprietate transferă datele cu caracter personal referitoare la rezervarea dvs. către , în Statele Unite, în conformitate cu acordurile de transfer de date, atunci când acest lucru este impus de legile sau reglementările aplicabile. Controlorul de date poate, de asemenea, să păstreze o copie locală a datelor dvs. cu caracter personal atunci când acest lucru este impus de legile sau reglementările aplicabile. Deși legile privind protecția datelor din diferite țări pot diferi de cele din țara dvs., vom lua măsurile adecvate pentru a vă asigura că datele dvs. cu caracter personal sunt tratate așa cum este descris în această Declarație și în conformitate cu legea.

Perioada de păstrare a datelor

Păstrăm datele dvs. cu caracter personal necesare scopurilor pentru care aceste informații au fost colectate sau în măsura în care acest lucru este impus sau permis de lege. Atunci când distrugem datele dvs. cu caracter personal, procedăm astfel încât să împiedicăm restaurarea sau reconstituirea informațiilor respective.

Modificări ale Declarației

Există posibilitatea să aducem modificări acestei Declarații din când în când. Când aducem modificări prezentei Declarații, vom posta un link către Declarația revizuită de pe pagina principală a site-ului nostru. Puteți afla data ultimei actualizări a Declarației, consultând data de la începutul Declarației. Orice schimbare a prezentei Declarații va intra în vigoare în momentul publicării Declarației revizuite pe site. Folosirea acestui site, a oricăruia dintre produsele și serviciile noastre și/sau oferirea consimțământului pentru Declarația actualizată în urma acestor modificări constituie acordul dvs. pentru intrarea în vigoare a Declarației revizuite.


Informații de contact pentru întrebări sau nelămuriri

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, vă rugăm să ne contactați trimițând un e-mail la dpo@aframeretreat.com sau apelând numărul nostru gratuit: 0728833880 Prezenta Declarație a fost actualizată la data de 01ianuarie 2023.

ANEXA A
DISPOZIȚII SUPLIMENTARE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA APLICABILE PRELUCRĂRII
INFORMAȚIILOR INFORMAȚII PERSONALE ALE REZIDENȚILOR ANUMITOR ȚĂRI ȘI STATE DIN SUAPrezenta anexă oferă informații suplimentare persoanelor care își au reședința în state din SUA și în state care au adoptat legi privind confidențialitatea și care conferă anumite drepturi suplimentare rezidenților din jurisdicțiile respective. Aceste țări includ, fără a se limita la, cele din Spațiul Economic European (SEE), Regatul Unit și Elveția, precum și Australia, Brazilia, China, Israel, Japonia, Nigeria și Turcia. Această Anexă cuprinde anumite informații suplimentare pe care  are obligația să vi le furnizeze, precum și anumite drepturi pe care le aveți în legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, în conformitate cu legislația locală aplicabilă. Prezenta anexă va prevala în măsura în care nu intră în contradicție cu vreo dispoziție din corpul principal al acestei Declarații. Controlor: Pentru a afla mai multe despre entitățile responsabile cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă rugăm să faceți clic .aici Ofițerul de protecție a datelor: Responsabilul pentru Protecția Datelor de la  poate fi contactat prin e-mail la adresa dpo@aframeretreat.com sau la următoarea adresă: Attn: Data Protection Officer .........................................................Scopul și temeiul juridic procesării procesează datele dvs. cu caracter personal în scopurile descrise în secțiunile Colectarea datelor cu caracter personal – Generalități și Colectarea datelor cu caracter personal – Notificare la punctul de colectare, din textul principal al prezentei Declarații. Bazele legale pentru activitățile de procesare ale  includ prelucrarea informațiilor necesare pentru a ne respecta obligațiile contractuale, respectarea obligațiilor legale, protejarea siguranței angajaților, oaspeților și a altor persoane, pentru interesele noastre legitime de afaceri și ca urmare a consimțământului dvs. Temeiul juridic special pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se bazează pe scopul pentru care aceste informații au fost furnizate sau colectate: Participarea la  Wolf Badge: Procesăm datele dvs. cu caracter personal obținute în legătură cu participarea dvs. la programul  Wolf Badge în baza relației noastre contractuale cu dvs. și în scopul promovării intereselor noastre de afaceri, inclusiv pentru a personaliza utilizarea de către dvs. a serviciilor și aplicațiilor noastre, pentru a vă comunica știri și articole promoționale, precum și pentru a oferi publicitate și conținut personalizate. Sondaje: Completarea sondajelor este opțională – procesăm informațiile obținute din sondaje în baza consimțământului dvs. și în legătură cu promovarea intereselor noastre de afaceri, inclusiv marketing, îmbunătățiri ale serviciilor și analize. Colectarea la locație: Când efectuați o rezervare și când vă aflați într-unul dintre hotelurile noastre, vă vom procesa numele, adresa, informațiile de contact și detaliile șederii (ziua și ora sosirii și plecării, informații despre autovehicul și informații despre celelalte persoane care călătoresc sau sunt cazate împreună cu dvs.), în baza relației noastre contractuale cu dvs. De asemenea, procesăm astfel de date pentru interesele noastre de afaceri, inclusiv pentru marketing, îmbunătățiri ale serviciilor, administrarea programului nostru e-Folio și pentru analiza și personalizarea serviciilor, așa cum sunt descrise acestea în secțiunea de mai sus din Declarația globală de confidențialitate. Colectăm anumite date cu caracter personal suplimentare în timpul rezervării/înregistrării la proprietățile noastre (cum ar fi informații legate de actul de identitate sau pașaport), după cum este necesar pentru a ne conforma obligațiilor legale. Utilizăm televiziune cu circuit închis și alte măsuri de securitate în cadrul proprietăților noastre, care pot capta sau înregistra imagini ale oaspeților și vizitatorilor în zonele publice, precum și informații referitoare la locația dvs. în timp ce vă aflați pe proprietățile noastre (prin intermediul cartelelor de acces în cameră și altor tehnologii) în scopul asigurării protecției personalului, oaspeților și vizitatorilor pe proprietățile noastre. Procesăm datele cu caracter personal în legătură cu serviciile oferite pe proprietate (cum ar fi serviciile de concierge, cluburile de sănătate, spa-urile, serviciile de îngrijire a copilului, închirierea de echipamente și funcționalitatea Digital Key) în scopul de a vă furniza servicii și în interesul companiei noastre, inclusiv pentru marketing, îmbunătățirea serviciilor, administrarea programului nostru e-Folio și analiza și personalizarea serviciilor, așa cum sunt descrise acestea în secțiunea de mai sus din Declarația globală de confidențialitate. Profilurile evenimentelor: Procesăm datele cu caracter personal obținute în legătură cu evenimentul dvs. pe baza relației noastre contractuale cu dvs. și a intereselor noastre de afaceri, inclusiv pentru marketing, îmbunătățiri de servicii, analiză și personalizare a serviciilor, așa cum sunt descrise acestea în secțiunea de mai sus din Declarația globală de confidențialitate. Rețelele de socializare: Participarea la activitățile și ofertele conținute de rețelele de socializare sponsorizate de este voluntară - noi procesăm informațiile obținute prin participarea la rețelele de socializare pe baza consimțământului dvs. și în scopul promovării intereselor noastre de afaceri conexe, inclusiv pentru marketing, îmbunătățirea serviciilor și analiza și personalizarea serviciilor, așa cum sunt descrise acestea în secțiunea de mai sus din Declarația globală de confidențialitate. Promoții și tombole: Participarea la tombole, concursuri și alte oferte promoționale este voluntară - noi procesăm informațiile obținute din această participare pe baza consimțământului dvs. și după cum este necesar pentru a administra oferta. De asemenea, folosim anumite date pentru scopurile noastre de afaceri, inclusiv pentru marketing, îmbunătățiri ale serviciilor, administrarea programului nostru e-Folio și analiza și personalizarea serviciilor, așa cum sunt descrise acestea în secțiunea de mai sus din Declarația globală de confidențialitate. Marketing direct: Folosim datele dvs cu caracter personal pentru a vă trimite mesaje de marketing pe baza consimțământului dvs. exprimat. Puteți să vă retrageți consimțământul pentru comunicările de marketing direct în orice moment, contactând-ne la adresa customer_privacy@.com, urmând instrucțiunile de dezabonare din mesajul de marketing sau conectându-vă la contul dvs.  Wolf Badge și actualizându-vă preferințele de comunicare. Oportunități de franciză și proprietate: Noi procesăm aceste informații în baza relației noastre contractuale cu dvs. și a intereselor noastre de afaceri, inclusiv pentru întreținerea și promovarea mărcii  și facilitarea comunicării directe între proprietățile din Portofoliul de mărci . Furnizori WMBE: Participarea la programul  Diversity Supplier este voluntară – vom procesa aceste informații pe baza consimțământului dvs. și a intereselor noastre de afaceri, inclusiv pentru întreținerea și îmbunătățirea programului nostru de diversitate. Păstrarea datelor: Păstrăm datele dvs. cu caracter personal pe perioada necesară pentru a îndeplini scopul pentru care au fost colectate, de regulă pe durata oricărei relații contractuale și pentru orice perioadă ulterioară, după cum este necesar sau permis de legea aplicabilă. Politicile noastre de păstrare a datelor reflectă statutul aplicabil al perioadelor de prescripție și al cerințelor legale. Drepturile privind datele aplicanților: Rezidenții din SEE au următoarele drepturi: Dreptul de a-și accesa, corecta și șterge datele: Aveți dreptul să:


 • ne cereți să confirmăm dacă vă      procesăm datele cu caracter personal și să primiți informații      despre modul în care sunt prelucrate datele dvs.
  obțineți o      copie a datelor dvs. cu caracter personal     
 • ne solicitați să actualizăm sau      să corectăm datele dvs. cu caracter personal     
 • ne solicitați să vă ștergem datele cu caracter personal      în anumite circumstanțe

Dreptul de a obiecta la procesarea datelor: Aveți dreptul să solicitați ca  să înceteze procesarea datele dvs. cu caracter personal:


 • pentru activitățile de      marketing, inclusiv pentru întocmirea de profiluri în scopuri      statistice     
 • atunci când o astfel de prelucrare are ca scop derularea      intereselor noastre legitime de afaceri, cu excepția cazului în      care suntem în măsură să demonstrăm că există o cerință      legală pentru o astfel de procesare sau trebuie să vă procesăm      datele cu caracter personal pentru inițierea, exercitarea sau      apărarea împotriva unei acțiuni în justiție

Dreptul de a restricționa procesarea: Aveți dreptul să solicitați  să limiteze procesarea datelor dvs. cu caracter personal:


 • în timp ce  evaluează sau este      în curs de a răspunde unei solicitări din partea dvs. de a vă      actualiza sau corecta datele cu caracter personal atunci când o      astfel de prelucrare este ilegală și nu doriți ca  să vă      șteargă datele     
 • atunci când  nu mai are nevoie de      astfel de date, dar doriți să vă păstrăm datele pentru      stabilirea, exercitarea sau apărarea împotriva unei reclamații      legale     
 • în cazul în care ați depus o      obiecție împotriva procesării pe baza intereselor noastre      legitime de afaceri, în așteptarea răspunsului nostru la această      solicitare     
 • în cazul în care limităm prelucrarea datelor dvs. cu      caracter personal ca urmare a solicitării dvs., vă vom informa în      prealabil de reluarea unui astfel de proces.

Cererile pentru transferul de date: Aveți dreptul să solicitați să vă furnizăm dvs. sau unei terțe părți pe care o desemnați anumite date cu caracter personal într-un format utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașină. Vă rugăm să rețineți, totuși, că drepturile de portabilitate a datelor se aplică numai datelor cu caracter personal pe care le-am obținut direct de la dvs. și numai în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau este necesară pentru a respecta un contract. Trimiterea cererilor: solicitările dvs. pot fi trimise prin accesarea Portalului de solicitări privind drepturile persoanelor vizate (Data Subject Rights Requests Portal) sau în scris la adresa DataProtectionOffice@.com sau către Responsabilul pentru protecția datelor de la , 7930 Jones Branch Drive, McLean, VA 22102, SUA. De asemenea, puteți actualiza informațiile dvs. cu caracter personal conform prevederilor din Secțiunea 12 (Modificarea și accesarea informațiilor dvs. cu caracter personal) a corpului principal al acestei Declarații globale de confidențialitate. Vom răspunde la toate aceste cereri în 30 de zile de la primirea solicitării, cu excepția cazului în care există circumstanțe atenuante, caz în care este posibil să fie necesare 60 de zile pentru a vă răspunde. Vă vom informa dacă preconizăm că răspunsul nostru să dureze mai mult decât 30 de zile. Rețineți totuși că anumite date cu caracter personal pot fi excluse de la astfel de drepturi în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor. În plus, nu vom răspunde la nicio solicitare decât dacă putem verifica în mod corespunzător identitatea solicitantului. Vă putem percepe o taxă rezonabilă pentru copiile ulterioare ale datelor pe care le veți solicita. Dacă aveți nelămuriri legate de practicile noastre privind datele sau de exercitarea drepturilor dvs., puteți să contactați la adresa DataProtectionOffice@.com sau autoritatea de supraveghere din statul membru de reședință. Dreptul de a vă retrage consimțământul: Aveți dreptul să vă retrageți consimțământul pentru orice tip de procesare pe care o desfășurăm exclusiv pe baza consimțământului dvs. (cum ar fi trimiterea materialelor de marketing direct către contul personal de e-mail). Vă puteți retrage consimțământul pentru activitățile de marketing urmând instrucțiunile conținute în toate e-mailurile noastre de marketing sau scriind la customer_privacy@.com. Pentru toate celelalte activități pentru care în prealabil v-ați dat consințământul ne puteți scrie la DataProtectionOffice@.com pentru a vă retrage un astfel de consimțământ. Segmentarea (denumită și profilare) și luarea de decizii automate: Folosim date cu caracter personal pentru a diviza grupuri mari de consumatori în subgrupuri de consumatori (cunoscute sub numele de segmente) bazate pe anumite tipuri de caracteristici comune, cum ar fi locația geografică, comportamentul sau datele demografice. Cu consimțământul dvs., luăm decizii automate, adică fără interferență umană, utilizând segmentarea și/sau datele dvs. cu caracter personal specifice pentru a vă oferi anumite beneficii pe baza caracteristicilor dvs. (cum ar fi tarife reduse pentru cameră sau alte oferte speciale bazate pe locația geografică, comportamentul sau datele demografice). De exemplu, dacă călătoriți frecvent în timpul săptămânii în hoteluri din Franța, vă putem trimite oferte speciale pentru hotelurile  din Franța. Transferuri internaționale de date: Putem transfera datele cu caracter personal pe care le colectăm în legătură cu scopurile descrise în această Declarație în țări care nu au fost aprobate de către Comisia Europeană ca fiind țări ce oferă o protecție adecvată. În special, noi vă transferăm datele cu caracter personal în Statele Unite. Folosim măsuri de siguranță adecvate pentru transferul datelor cu caracter personal în rândul afiliaților noștri din diferite jurisdicții și, acolo unde este necesar, am implementat acorduri de transfer de date, cum ar fi clauzele contractuale standard ale Comisiei Europene în relațiile dintre controlorii de date, precum și/sau alte măsuri de siguranță adecvate acestor scopuri. Pentru a obține o copie a acestor clauze sau informații suplimentare despre transferuri, ne puteți trimite cererea dvs. la adresa privacy@.com.
ANEXA B
DISPOZIȚII SUPLIMENTARE APLICABILE PRELUCRĂRII
DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE PERSOANELOR VIZATE DIN TURCIAPentru persoanele vizate din Turcia, prezenta Anexă prezintă anumite informații suplimentare pe care are obligația să vi le furnizeze, precum și anumite drepturi pe care le aveți în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, în conformitate cu legile locale aplicabile. Prezenta anexă va prevala în măsura în care nu intră în contradicție cu vreo dispoziție din corpul principal al acestei Declarații. Controlor de date. ........................... este entitatea responsabilă pentru toate datele clienților și activitățile de marketing ale , în timp ce Aframe Resort procesează datele pe care le furnizați când efectuați o rezervare la o unitate și este controlor de date pentru acele informații. Aframe Resort gestionează programul de loialitate Wolf Badge și controlează datele asociate acestui program. Datele dvs. cu caracter personal pot fi prelucrate și de alte entități din Turcia, care acționează în calitate de operator de date în funcție de locația în care vă aflați. Dacă este cazul, entitatea în cauză va acționa în calitate de operator de date al datelor dvs. cu caracter personal și vă va furniza o notificare separată privind confidențialitatea.

ANEXA C
DISPOZIȚII SUPLIMENTARE APLICABILE PRELUCRĂRII
INFORMAȚII CU PRIVIRE LA REZIDENȚII SAU CETĂȚENII DIN CHINA 1.  Introducere     Pentru persoanele rezidente în Republica Populară Chineză (în      sensul prezentei Declarații de confidențialitate, exceptând      Regiunea Administrativă Specială Hong Kong, Regiunea      Administrativă Specială Macao și Taiwan), („China”) sau      cetățenii Republicii Populare Chineză, noi înțelegem că, de      asemenea, confidențialitatea este importantă. Prin urmare, prin      prezenta Anexă, vă oferim o prezentare a modului în care      colectează, utilizează, dezvăluie și prelucrează datele dvs. cu      caracter personal (inclusiv datele cu caracter personal sensibile,      acolo unde este cazul) pe care le primim sau le colectăm de la dvs.      Vă rugăm să citiți cu atenție prezenta Declarație înainte de      a utiliza serviciile sau produsele .     Prezenta Anexă nu se substituie textului principal cuprins în      prezenta Declarație, ci completează textul principal al prezentei      Declarații necesitând astfel citirea ambelor texte se va face în      mod unitar. În cazul unui conflict sau al unei neconcordanțe între      prezenta Anexă și textul principal al prezentei Declarații, va      prevala prezenta Anexă.     „Datele cu caracter personal” vor avea același înțeles ca      și cel definit în Legea privind protecția datelor cu caracter      personal din Republica Populară Chineză (conformă cu revizuirea      sa periodică). Aceste informații pot fi înregistrate electronic      sau în alte moduri și pot identifica identitatea sau reflecta      activitatea unei anumite persoane fizice sau în combinație cu alte      informații, inclusiv cu datele cu caracter personal sensibile.      „Datele cu caracter personal” sau „Datele” cuprinse în      textul principal al acestei Declarații și în această Anexă      includ și datele cu caracter personal sensibile (acolo unde este      cazul). „Datele cu caracter personal sensibile” vor avea același      înțeles ca și cel definit în Legea privind protecția datelor cu      caracter personal din Republica Populară Chineză (conform      revizuirii sale periodice). Datele cu caracter personal sensibile      expuse în prezenta Declarație includ informații privind      pașaportul sau cartea de identitate, informații privind cardul de      plată, informații privind cazarea (cum ar fi ora sosirii),      înregistrări privind navigarea pe Internet și informații exacte      privind localizarea. Sunteți de acord ca Datele cu      caracter personal sensibile să fie prelucrate în conformitate cu      scopurile și metodele prevăzute în prezenta Declarație.     
 2. Colectarea și utilizarea datelor cu caracter      personal     Referitor la următoarele aspecte, vă rugăm să consultați      secțiunile 2 (Colectarea datelor cu caracter personal –      Generalități) și 3 (Colectarea datelor cu caracter personal –      Notificare la Punctul de colectare).     
  • Tipurile de date cu caracter           personal pe care le colectăm de la dvs. (inclusiv datele cu           caracter personal sensibile, includ datele așa cum sunt prevăzute           în secțiunea 3 – Colectarea datelor cu caracter personal –           Notificare la Punctul de colectare)          
  • Felul în care colectăm și utilizăm informațiile dvs. cu           caracter personal, scopurile în care le utilizăm și modul în           care partajăm sau divulgăm datele dvs. cu caracter personal.  Aframe Retreat , nu colectează, dezvăluie datele cu caracter personal ale      minorilor sub vârsta de 16. Atunci când colectăm date cu caracter      personal de la o persoană cu vârsta sub 16, avem obligația să      obținem consimțământul părintelui sau tutorelui său și vom      prelucra aceste informații în conformitate cu garanțiile      stabilite în legile și reglementările aplicabile.     Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal cu consimțământul      dvs. sau după caz așa cum impune sau permite legislația      aplicabilă. Dacă dorim să utilizăm datele dvs. cu caracter      personal și în alte scopuri, va trebui să obținem consimțământul      dvs. cu privire la acest fapt. Vă vom oferi, explicațiile necesare      în momentul când vă vom solicita să ne furnizați datele dvs. cu      caracter personal și rezultatul acestui demers.     
 3. Dezvăluirea și partajarea datelor cu caracter      personal     Cu consimțământul dvs., putem partaja datele dvs. cu caracter      personal în scopurile menționate în prezenta Declarație cu      membrii portofoliului global al mărcii , furnizorii noștri de      servicii și alți terți, după cum urmează:     
  •  Worldwide Holdings Inc. și           filialele sale, și membrii portofoliului mărcii , inclusiv           hotelurile de franciză și în administrare,          
  • Prestatorii de servicii care           îndeplinesc sarcini în numele ,          
  • Furnizorii de carduri de plată           și cei de procesare a plăților,          
  • Angajatorii specificați în           contractele companiei,          
  • Rețelele de publicitate și furnizorii de servicii de           analiză pentru site-ul web și aplicațiile mobile . Pentru a furniza și optimiza serviciile noastre, în aplicațiile      noastre sunt folosite SDK-uri terță parte (inclusiv programele      WeChat Mini). În continuare sunt enumerate denumirile SDK-urilor      terță parte pe care le folosim în prezent, tipurile de date cu      caracter personal colectate și scopul avut în vedere atunci când se colectează și utilizează astfel de date. Dacă aveți      întrebări despre colectarea datelor dvs. cu caracter personal de      către terți prin SDK-uri, vă rugăm să consultați politicile de      confidențialitate ale acestor terți.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                      Numele SDK-ului                                  Furnizorul SDK-ului                                  Scopurile SDK-ului                                  Aplicația în care SDK-ul este încorporat                                  Tipuri de date cu caracter personal colectate de SDK                                  Link-ul către politica de confidențialitate a SDK-ului               
                      Alipay "App Payment" SDK                                  Alipay (China) Network Technology Co., Ltd.                                  Plată                                  iOS, Android                                  Informații generale despre dispozitiv (IMEI/IMSI, numărul de                     serie al cartelei SIM/adresa MAC, ID-ul Android (numai pentru                     dispozitivele Android)), informații despre rețea                                  https://opendocs.alipay.com/open/01g6qm               
                      WeChat Pay                                  Tencent                                  Plată                                  iOS, Android, WeChat Mini-Program                                                      WeChat User OpenId                                  https://weixin.qq.com/cgi-bin/readtemplate?t=weixin_business_pay               
                      Adobe Analytics SDK for WeChat Mini-Program                                  Adobe                                  Clicuri de utilizator și înregistrări privind utilizarea                                  WeChat Mini-Program                                  Informații privind locația, dispozitivul, versiunea                     sistemului de operare                                  https://aep-sdks.gitbook.io/docs/resources/adobe-experience-platform-mini-programs-sdk               
                      Adobe Analytics SDK                                  Adobe                                  Clicuri de utilizator și înregistrări privind utilizarea                                  iOS, Android                                  Informații privind locația, dispozitivul, versiunea                     sistemului de operare                                  https://www.adobe.com/cn/privacy/policy.html               
                      Baidu Maps SDK                                  Baidu                                  Afișarea pe hartă a hotelurilor din apropiere                                  Android                                  Informații privind locația (utilizatori casnici)                                  https://lbsyun.baidu.com/index.php?title=open/law               
                      Google Maps SDK                                  Google                                  Afișarea pe hartă a hotelurilor din apropiere                                  Android                                  Informații privind locația (utilizatori casnici)                                  https://developers.google.cn/maps/faq?hl=zh-cn#tos_logging               
                      Workspace one                                  VMWare                                  Înregistrarea căderilor aplicației și a mesajelor de                     eroare                                  iOS, Android                                  Informații despre dispozitiv, versiunea sistemului de operare                                  https://www.vmware.com/cn/help/privacy/products-and-services-notice.html               
        În plus față de situațiile enumerate mai sus, putem divulga      date cu caracter personal către terțe părți pentru a: respecta      legile aplicabile sau procedurile legale eficiente; răspunde la      solicitările guvernului sau ale autorităților publice și/sau      guvernamentale; proteja drepturile, confidențialitatea, securitatea      sau proprietatea , vizitatorilor site-ului, oaspeților, angajaților      sau publicului; urmări sau exercita drepturile; sau acționa în      situații de urgențe.     
 4. Servicii mobile și de localizare     Putem colecta datele dvs. cu caracter personal dacă descărcați      și utilizați aplicațiile noastre mobile sau dacă utilizați alte      platforme digitale, cum ar fi Programul nostru Mini-Programe WeChat.      Vom obține consimțământul dvs. și colecta, utiliza, dezvălui      și prelucra aceste informații în conformitate cu prezenta      Declarație. Dacă ne permiteți să accesăm informațiile de      localizare de pe dispozitivul dvs. pentru a vă furniza funcțiile      și serviciile aplicației noastre, aceste informații pot include      informații de geolocalizare. Colectăm, de asemenea, informații      despre dispozitive, cum ar fi marca telefonului, modelul, sistemul      de operare, versiunea sistemului de operare, pentru a vă direcționa      către magazinul APP corespunzător pentru descărcarea aplicațiilor      noastre mobile.     Puteți preveni sau limita colectarea acestor informații prin      modificarea setărilor din aplicație sau prin modificarea setărilor      dispozitivului dvs.     
 5. Anunțuri bazate pe analize și categorii de interese     Cooperăm, de asemenea, cu terțe părți pentru a difuza      anunțuri de publicitate direcționată pe baza activităților dvs.      online de-a lungul timpului de pe diferite site-uri web, aplicații      mobile și dispozitive. Partenerii noștri de publicitate pot      colecta informații despre activitățile dvs. legate de serviciile      noastre pe dispozitivul dvs. actual și le pot combina cu informații      despre activitățile dvs. de pe alte site-uri web, aplicații      mobile și dispozitive. Aceștia pot colecta aceste informații      folosind jurnale de server, module cookie, semnalizatoare web,      etichete, pixeli, ID-uri de publicitate mobilă, conectare      încrucișată între dispozitive și tehnologii similare. Aceasta      poate include datele dvs. cu caracter personal.     Puteți renunța la conectarea anunțurilor bazate pe categorii      de interese și a dispozitivelor încrucișate în browser-ul curent      sau în browser-ele web și aplicațiile mobile de pe dispozitivul      dvs. În prezent, nu răspundem la semnalele "do not track"      („nu urmări”). Pentru mai multe informații, consultați      secțiunea 4 (Anunțuri bazate pe analize și categorii de interese)      din textul principal din prezenta Declarație, precum și Declarația      privind modulele cookie și alte tehnologii.     
 6. Modificarea și accesarea datelor dvs. cu caracter      personal și ștergerea conturilor     Aveți dreptul de a accesa, corecta și/sau șterge (în anumite      circumstanțe) datele dvs. cu caracter personal, de a vă retrage      consimțământul pentru prelucrarea de către noi a datelor dvs. cu      caracter personal, de a vă șterge contul de membru (dacă există),      de a vă opune utilizării datelor dvs. cu caracter personal în      procesul decizional automatizat și de a depune reclamații cu      privire la modul în care prelucrăm datele dvs. cu caracter      personal. Este posibil să aveți și alte drepturi în temeiul      celorlalte legi aplicabile. Pentru a afla cum să ne contactați, vă      rugăm să consultați informațiile de contact, de mai jos, din      secțiunea 11 sau din secțiunea 5 (Modificarea și accesarea      datelor dvs. cu caracter personal) din textul principal al prezentei      Declarații. Încercăm să gestionăm aceste solicitări în      termenul impus prin lege și în conformitate cu legile aplicabile.      Dacă solicitați anularea înregistrării contului dvs. de membru,      vă rugăm să rețineți că, nu vă veți mai putea bucura,      începând cu data anulării înregistrării, de beneficiile      acordate membrilor. După ce vă anulați înregistrarea contului de      membru, datele dvs. cu caracter personal vor fi șterse sau      anonimizate, cu excepția cazului în care legislația aplicabilă      ne impune să păstrăm aceste informații.     
 7. Modul în care protejăm datele cu caracter personal     Luăm măsuri rezonabile pentru: (i) a proteja datele cu caracter      personal de accesul neautorizat, de dezvăluire sau de distrugere și      (ii) a păstra informațiile personale precise și actualizate după      caz, prin utilizarea măsurilor tehnice și organizatorice adecvate.      Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 6 (Modul în      care protejăm datele cu caracter personal) din textul principal al      prezentei Declarații.     Nu suntem responsabili pentru colectarea, utilizarea, divulgarea      sau prelucrarea în alt mod a datelor cu caracter personal de către      site-urile sau aplicațiile terților noștri. Vă rugăm să citiți      politicile de confidențialitate și termenii de utilizare a acestor      site-uri web și aplicații. Aceasta se aplică pentru: (1)      serviciile de acces la Internet pe care le putem oferi în incinta      hotelului; (2) site-urile web și aplicațiile ce aparțin terților      care pot direcționa link-urile din site-urile noastre web și      aplicațiile mobile; și (3) aplicațiile sau platformele de      mesagerie digitală ale terților pe care le utilizăm pentru a      comunica cu dvs.     
 8. Transferuri internaționale de informații personale     Cu consimțământul dvs. expres, putem transfera datele      dvs. cu caracter personal (inclusiv datele dvs. cu caracter personal      sensibile, dacă este cazul) în afara Chinei, inclusiv în Statele      Unite, Europa și alte jurisdicții în care furnizorii noștri de      servicii și alți terți relevanți își desfășoară      activitatea. Vom lua măsurile necesare pentru a proteja      integritatea și confidențialitatea informațiilor dvs. și pentru      a ne asigura că informațiile dvs. cu caracter personal sunt      prelucrate în conformitate cu corpul principal al acestei      Declarații și cu legile aplicabile.     
 9. Perioada de păstrare a datelor     Vom păstra datele dvs. cu caracter personal atât timp cât este      necesar pentru a îndeplini scopul pentru care au fost colectate sau      cerut sau permis de legislație. Pentru mai multe informații,      consultați secțiunea 10 (Perioada de păstrare a datelor) din      textul principal al acestei Declarații.     
 10. Modificări ale Declarației     Dacă vor fi aduse modificări semnificative prezentei      Declarații, vom publica aceste modificări. Pentru mai multe      informații, consultați secțiunea 11 (Modificări ale Declarației)      din textul principal din prezenta Declarație. Dacă legislația      locală impune acest lucru, vă vom anunța și/sau vă vom solicita      consimțământul.     
 11. Informații de contact pentru întrebări sau      nelămuriri     Ne puteți contacta dacă aveți întrebări, solicitări sau      reclamații privind protecția datelor cu caracter personal. Puteți      contacta echipa noastră globală de confidențialitate la      dpo@aframeretreat.com sau, dacă doriți să luați legătura cu      persoana de contact din China, vă rugăm să contactați: